Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej: wszystko, co musisz wiedzieć

Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej: wszystko, co musisz wiedzieć
Autor Judyta Kaczmarczyk
Judyta Kaczmarczyk05.04.2024 | 8 min.

Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców myślących o zakupie nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że banki podchodzą do takich wniosków z większą ostrożnością i mają szereg dodatkowych wymagań. Przede wszystkim liczą się: długość prowadzenia firmy, regularność i wysokość osiąganych dochodów oraz posiadanie odpowiednich zabezpieczeń. Dobrze przygotowany wniosek zwiększa szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Jakie wymogi do spełnienia

Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu dodatkowych wymogów w porównaniu do "zwykłej" pożyczki mieszkaniowej. Bank chce mieć pewność, że przedsiębiorca będzie w stanie regularnie spłacać comiesięczne raty, dlatego dokładnie analizuje kondycję finansową firmy.

Przede wszystkim liczą się tutaj: poziom i regularność osiąganych dochodów, posiadanie majątku, który może stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu, a także ogólna wiarygodność i wypłacalność prowadzonej działalności. Im lepiej przedsiębiorca wypada pod tymi względami, tym większe szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Dokumenty wymagane przez bank

Oprócz standardowych dokumentów (wniosek kredytowy, dokument tożsamości itp.), osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dostarczyć bankowi szereg dodatkowych zaświadczeń i sprawozdań dotyczących funkcjonowania firmy. Są to m.in.:

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • PIT-y za ostatnie 2-3 lata,
 • aktualne sprawozdania finansowe firmy,
 • dokumenty potwierdzające posiadany majątek etc.

Im więcej pozytywnych danych przedsiębiorca przedstawi na temat prowadzonej działalności, tym łatwiej przekona bank do udzielenia mu kredytu hipotecznego.

Minimalny okres prowadzenia firmy

 Aby przedstawić wizualizację dotyczącą tematu "Sezonowość dochodów a szanse na kredyt", wyobrażamy sobie scenę, która ilustruje kontrast między różnymi okresami dochodowymi i ich wpływem na proces ubiegania się o kredyt. Scena rozgrywa się w dwóch częściach: po lewej stronie widzimy przedstawiciela branży o dochodach sezonowych, np. rolnika podczas żniw, który stoi obok pełnego worka pieniędzy, symbolizującego okres wysokich dochodów. Tło tej części obrazu jest jasne i słon

Kluczowym czynnikiem, od którego bank uzależnia przyznanie kredytu hipotecznego dla działalności gospodarczej, jest długość jej prowadzenia. Wierzyciel chce mieć pewność, że firma działa na rynku wystarczająco długo i osiąga regularne dochody.

Dlatego zazwyczaj wymagany jest minimum rok funkcjonowania działalności, choć zdarzają się banki, które oczekują nawet 2-letniego stażu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach termin ten jest skracany do 6 miesięcy, np. gdy przedsiębiorca kontynuuje współpracę biznesową z poprzednim pracodawcą.

Krótszy staż działalności

Osoby, które prowadzą firmę krócej niż rok, rzadko kiedy mogą liczyć na uzyskanie od banku kredytu hipotecznego wyłącznie w oparciu o dochody z działalności. W takiej sytuacji, dodatkowym zabezpieczeniem spłaty rat kredytu mogą być np. wysokie oszczędności lub nieruchomość stanowiąca własność wnioskodawcy.

Wkład własny niezbędny do kredytu

Podobnie jak w przypadku regularnego kredytu hipotecznego, również starając się o pożyczkę jako przedsiębiorca, trzeba posiadać wkład własny w wysokości przynajmniej 10-20% wartości nieruchomości, która ma być przedmiotem hipoteki.

Wiek własny nie musi być w całości w gotówce - może nim być np. działka, mieszkanie, obligacje skarbowe. Posiadanie wyższego wkładu zwiększa zdolność kredytową i ułatwia otrzymanie finansowania.

Wysokość wkładu własnegoWymagania banku
10-15%wyższe oprocentowanie lub ubezpieczenie
15-20%najczęściej spotykany próg
pow. 20%zwykle nie ma dodatkowych wymogów

Sezonowość dochodów a szanse na kredyt

Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej: wszystko, co musisz wiedzieć

W przypadku działalności gospodarczej częstym zjawiskiem są wahania dochodów w poszczególnych miesiącach roku, związane np. z okresem urlopowym, świętami lub porami roku. Może to negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej przez banki.

Dlatego przedsiębiorcy, których firmy generują mocno sezonowe obroty, mogą mieć utrudnione zadanie w staraniu się o kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie i uargumentowanie, że mimo wahań z miesiąca na miesiąc, roczne dochody są wystarczająco wysokie i zapewniają regularną spłatę zobowiązania.

Uśrednianie dochodów z 12 miesięcy

Niektóre banki podczas badania zdolności kredytowej biorą pod uwagę średni poziom dochodów przedsiębiorcy z ostatnich 12 miesięcy. Pozwala to "wygładzić" okresowe spadki przychodów i lepiej odzwierciedlić faktyczną kondycję finansową firmy.

Branża działalności a decyzja banku

Rodzaj prowadzonej działalności również może mieć wpływ na ocenę ryzyka kredytowego przez banki. Niektóre branże uznawane są bowiem za bardziej niestabilne pod względem dochodowości i trudniej jest w ich przypadku spełnić wymagania odnośnie wysokości i regularności zarobków.

Do sektorów, które częściej spotykają się z odmową kredytu hipotecznego, należą m.in.: turystyka, transport, gastronomia, kultura i rozrywka. Z drugiej strony - stabilne usługi, handel czy produkcja są oceniane znacznie lepiej przez banki.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach uznawanych za ryzykowne, często muszą zaproponować bankowi dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki. Może to być np. gwarancja, blokada środków na firmowym koncie, cesja wierzytelności lub przewłaszczenie majątku firmy.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Poza standardowym zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości, bank może zażądać od przedsiębiorcy starającego się o kredyt także innych form zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wniosków o wysoką kwotę pożyczki.

Dodatkowym zabezpieczeniem może być np. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku firmowym, przewłaszczenie środka trwałego lub wierzytelności. Im więcej majątku zaangażuje przedsiębiorca, tym bardziej wzrasta w oczach banku jego wiarygodność kredytowa.

Jakie wymogi do spełnienia

Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu dodatkowych wymogów w porównaniu do "zwykłej" pożyczki mieszkaniowej. Bank chce mieć pewność, że przedsiębiorca będzie w stanie regularnie spłacać comiesięczne raty, dlatego dokładnie analizuje kondycję finansową firmy.

Przede wszystkim liczą się tutaj: poziom i regularność osiąganych dochodów, posiadanie majątku, który może stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu, a także ogólna wiarygodność i wypłacalność prowadzonej działalności. Im lepiej przedsiębiorca wypada pod tymi względami, tym większe szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Dokumenty wymagane przez bank

Oprócz standardowych dokumentów (wniosek kredytowy, dokument tożsamości itp.), osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dostarczyć bankowi szereg dodatkowych zaświadczeń i sprawozdań dotyczących funkcjonowania firmy. Są to m.in.:

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • PIT-y za ostatnie 2-3 lata,
 • aktualne sprawozdania finansowe firmy,
 • dokumenty potwierdzające posiadany majątek etc.

Im więcej pozytywnych danych przedsiębiorca przedstawi na temat prowadzonej działalności, tym łatwiej przekona bank do udzielenia mu kredytu hipotecznego.

Minimalny okres prowadzenia firmy

Kluczowym czynnikiem, od którego bank uzależnia przyznanie kredytu hipotecznego dla działalności gospodarczej, jest długość jej prowadzenia. Wierzyciel chce mieć pewność, że firma działa na rynku wystarczająco długo i osiąga regularne dochody.

Dlatego zazwyczaj wymagany jest minimum rok funkcjonowania działalności, choć zdarzają się banki, które oczekują nawet 2-letniego stażu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach termin ten jest skracany do 6 miesięcy, np. gdy przedsiębiorca kontynuuje współpracę biznesową z poprzednim pracodawcą.

Krótszy staż działalności

Osoby, które prowadzą firmę krócej niż rok, rzadko kiedy mogą liczyć na uzyskanie od banku kredytu hipotecznego wyłącznie w oparciu o dochody z działalności. W takiej sytuacji, dodatkowym zabezpieczeniem spłaty rat kredytu mogą być np. wysokie oszczędności lub nieruchomość stanowiąca własność wnioskodawcy.

Wkład własny niezbędny do kredytu

Podobnie jak w przypadku regularnego kredytu hipotecznego, również starając się o pożyczkę jako przedsiębiorca, trzeba posiadać wkład własny w wysokości przynajmniej 10-20% wartości nieruchomości, która ma być przedmiotem hipoteki.

Wiek własny nie musi być w całości w gotówce - może nim być np. działka, mieszkanie, obligacje skarbowe. Posiadanie wyższego wkładu zwiększa zdolność kredytową i ułatwia otrzymanie finansowania.

Wysokość wkładu własnegoWymagania banku
10-15%wyższe oprocentowanie lub ubezpieczenie
15-20%najczęściej spotykany próg
pow. 20%zwykle nie ma dodatkowych wymogów

Sezonowość dochodów a szanse na kredyt

W przypadku działalności gospodarczej częstym zjawiskiem są wahania dochodów w poszczególnych miesiącach roku, związane np. z okresem urlopowym, świętami lub porami roku. Może to negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej przez banki.

Dlatego przedsiębiorcy, których firmy generują mocno sezonowe obroty, mogą mieć utrudnione zadanie w staraniu się o kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie i uargumentowanie, że mimo wahań z miesiąca na miesiąc, roczne dochody są wystarczająco wysokie i zapewniają regularną spłatę zobowiązania.

Uśrednianie dochodów z 12 miesięcy

Niektóre banki podczas badania zdolności kredytowej biorą pod uwagę średni poziom dochodów przedsiębiorcy z ostatnich 12 miesięcy. Pozwala to "wygładzić" okresowe spadki przychodów i lepiej odzwierciedlić faktyczną kondycję finansową firmy.

Branża działalności a decyzja banku

Rodzaj prowadzonej działalności również może mieć wpływ na ocenę ryzyka kredytowego przez banki. Niektóre branże uznawane są bowiem za bardziej niestabilne pod względem dochodowości i trudniej jest w ich przypadku spełnić wymagania odnośnie wysokości i regularności zarobków.

Do sektorów, które częściej spotykają się z odmową kredytu hipotecznego, należą m.in.: turystyka, transport, gastronomia, kultura i rozrywka. Z drugiej strony - stabilne usługi, handel czy produkcja są oceniane znacznie lepiej przez banki.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w branżach uznawanych za ryzykowne, często muszą zaproponować bankowi dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki. Może to być np. gwarancja, blokada środków na firmowym koncie, cesja wierzytelności lub przewłaszczenie majątku firmy.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Poza standardowym zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości, bank może zażądać od przedsiębiorcy starającego się o kredyt także innych form zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wniosków o wysoką kwotę pożyczki.

Dodatkowym zabezpieczeniem może być np. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku firmowym, przewłaszczenie środka trwałego lub wierzytelności. Im więcej majątku zaangażuje przedsiębiorca, tym bardziej wzrasta w oczach banku jego wiarygodność kredytowa.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków w porównaniu do zwykłej pożyczki mieszkaniowej. Banki analizują zdolność kredytową firmy, biorąc pod uwagę m.in. długość jej funkcjonowania, poziom i regularność dochodów czy posiadane aktywa. Przedsiębiorca musi też dostarczyć szereg specyficznych dokumentów dotyczących działalności.

Mimo większych wymagań, prowadzenie własnej firmy nie wyklucza możliwości otrzymania kredytu hipotecznego. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia określonych kryteriów, aby przekonać bank do finansowania tego rodzaju inwestycji.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Najwyższej Jakości Buty ze Skóry Licowej Dla Każdej Okazji
 2. Warzywnik drewniany - co sadzić w marcu
 3. Jak wybrać dietetyczny makaron by zredukować kaloryczność posiłków
 4. Najlepszy Aparat do Makijażu Permanentnego: Przegląd Sprzętu i Maszyn
 5. Ażurowe stylizacje na wiosenne dni i letnie wieczory - niezwykłe pomysły, które Cię zaskoczą
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Judyta Kaczmarczyk
Judyta Kaczmarczyk

Jako psychoterapeutka prowadzę na blogu tematy związane z szeroko pojętymi relacjami międzyludzkimi - komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem szczęśliwych związków.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły