Zrozumieć Formalinę: Co to jest i jak działa

Zrozumieć Formalinę: Co to jest i jak działa
Autor Judyta Kaczmarczyk
Judyta Kaczmarczyk23.11.2023 | 8 min.

Co to jest formalina? To popularny środek konserwujący stosowany w laboratoriach, szpitalach i placówkach badawczych. Formalina jest wodnym roztworem formaldehydu, który hamuje wzrost drobnoustrojów i procesy gnilne. Choć formalina ma szerokie zastosowanie, może być niebezpieczna dla zdrowia w przypadku niewłaściwego użycia. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest formalina, jak działa i jak bezpiecznie ją stosować.

Kluczowe wnioski:
 • Formalina jest roztworem formaldehydu w wodzie, który konserwuje tkanki i preparaty biologiczne
 • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo, hamując procesy gnilne
 • Ma szerokie zastosowanie w medycynie i naukach przyrodniczych, ale może być szkodliwa
 • Należy przestrzegać zasad BHP przy jej użyciu i stosować środki ochrony indywidualnej
 • Istnieją bezpieczniejsze alternatywy, jak np. płyn Bouina, które stopniowo ją zastępują

Co to jest formalina

Co to jest formalina? Formalina to wodny roztwór formaldehydu (metanalu) z niewielką ilością metanolu. Jest to przezroczysty płyn o ostrym zapachu, który ma silne właściwości bakteriobójcze i konserwujące.

Formalina zawiera zazwyczaj około 37-40% formaldehydu rozpuszczonego w wodzie. Dokładny skład może się jednak różnić w zależności od producenta i przeznaczenia. Substancją czynną jest tutaj formaldehyd - prosta związek chemiczny, który wchodzi w reakcje z białkami, tłuszczami i innymi składnikami komórkowymi.

To właśnie zdolność formaldehydu do krzyżowania się z makrocząsteczkami biologicznymi i ich „utwardzania” stanowi podstawę działania formaliny jako środka konserwującego i dezynfekującego. Uniemożliwia on namnażanie się drobnoustrojów, a także powstrzymuje procesy gnilne i rozkład tkanek.

Nazwa handlowa tego specyfiku to właśnie „formalina”. Jednak często można spotkać się także z innymi określeniami, jak np. płyn formaldehydu, woda formaldehydu lub metanalu.

Skład chemiczny formaliny

Podstawowymi składnikami formaliny są:

 • Formaldehyd (metanal) - zwykle 37-40%
 • Metanol - 10-15%
 • Woda - do 100%

Ponadto formalina może zawierać niewielkie ilości substancji stabilizujących, np. metanolanu lub glikolu propylenowego. Związki te zapobiegają polimeryzacji i wytrącaniu się formaldehydu z roztworu.

Jak działa formalina

Co to formalina i jak działa? Formalina ma silne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Hamuje wzrost i namnażanie się drobnoustrojów, a także powstrzymuje procesy gnilne. Dzięki temu skutecznie konserwuje tkanki oraz preparaty biologiczne.

Działanie formaliny polega na nieodwracalnym łączeniu się cząsteczek formaldehydu z grupami aminowymi obecnymi w białkach i kwasach nukleinowych. Prowadzi to do usieciowania (denaturacji) makrocząsteczek biologicznych i zabicia komórek drobnoustrojów oraz inaktywacji wirusów.

Formaldehyd wnika głęboko w strukturę tkanek. Tworzące się usieciowane struktury są nierozpuszczalne i niezdolne do przeprowadzania normalnych procesów komórkowych. Wyjaławia to preparaty biologiczne i konserwuje zawarte w nich elementy morfologiczne bez ich znaczącego zniekształcenia.

Co więcej, formalina nie tylko zabija mikroorganizmy, ale również blokuje uwalnianie z nich toksycznych substancji. Zapobiega to wtórnemu rozkładowi tkanek i pozwala zachować pierwotną strukturę badanych preparatów.

Mechanizm działania na poziomie molekularnym

Na poziomie molekularnym formaldehyd reaguje z grupami aminowymi (-NH2) obecnymi w aminokwasach i białkach oraz z grupami tiolowymi (-SH) zawartymi np. w cysteinie. Prowadzi to do powstawania kowalencyjnych wiązań -CH2- pomiędzy sąsiadującymi cząsteczkami białek i kwasów nukleinowych.

W wyniku tych reakcji tworzą się nierozpuszczalne usieciowane struktury i zachodzi nieodwracalna denaturacja makromolekuł biologicznych. Odpowiada za to wysoka reaktywność grupy aldehydowej obecnej w cząsteczce formaldehydu.

Czytaj więcej: Odkryj piękno ciemnego rudości: jak uzyskać idealny kolor włosów?

Zastosowania formaliny

Formalina ma bardzo szerokie zastosowanie. Ze względu na swoje właściwości antyseptyczne i konserwujące jest powszechnie stosowana jako:

 • środek utrwalający w prosektoriach i zakładach anatomii patologicznej
 • płyn konserwujący preparaty biologiczne
 • dezynfekant powierzchni laboratoryjnych oraz narzędzi chirurgicznych

Ponadto znajduje zastosowanie w przemyśle, głównie do produkcji żywic syntetycznych. Jest również składnikiem klejów i lakierów.

Zastosowania w medycynie i naukach przyrodniczych

W medycynie i naukach biologicznych formalina jest niezastąpiona przede wszystkim do:

Konserwacji zwłok i preparatów anatomicznych Utrwalenia tkanek do celów naukowych i diagnostycznych
Dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych Sterylizacji sprzętu i narzędzi

Dzięki swoim właściwościom pozwala na długotrwałe przechowywanie organów, fragmentów tkanek, preparatów mikroskopowych oraz całych ciał do celów dydaktycznych i naukowych.

Bezpieczne używanie formaliny

Zrozumieć Formalinę: Co to jest i jak działa

Co to jest formalina i jak bezpiecznie ją stosować? Należy pamiętać, że jest to preparat toksyczny i ma silne działanie drażniące. Aby uniknąć groźnych dla zdrowia skutków, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Praca z formaliną powinna odbywać się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu laboratoryjnym lub prosektorium, zaopatrzonym w sprawnie działającą wyciągarkę gazów. Niezbędne jest także zapewnienie środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, fartuchy, gogle i maski filtrujące opary.

Roztwory formaliny muszą być przechowywane w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach ze szkła lub tworzyw sztucznych, odpornych na działanie zawartych w nich substancji chemicznych. Pomieszczenia z formaliną powinny być zamykane na klucz i wyraźnie oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Postępowanie w razie kontaktu ze skórą lub spojówiem

W razie kontaktu formaliny ze skórą lub błonami śluzowymi konieczne jest natychmiastowe spłukanie dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Zabrudzoną formaliną odzież należy niezwłocznie zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. Po kontakcie lub wdychaniu oparów wskazana jest konsultacja lekarska..

Formalina a zdrowie

Chociaż formalina jest skutecznym środkiem dezynfekującym i konserwującym, może poważnie zagrażać zdrowiu w przypadku niewłaściwego stosowania i braku zachowania środków ostrożności.

Mimo iż jest ona szeroko wykorzystywana, należy zdawać sobie sprawę z wysokiej toksyczności formaldehydu i jego zdolności do kumulacji w organizmie. Długotrwała ekspozycja na formaldehyd może prowadzić do groźnych schorzeń, między innymi nowotworów.

Skutki narażenia na formaldehyd

Do potencjalnych skutków narażenia na działanie oparów formaliny należą:

 • podrażnienia skóry i błon śluzowych
 • podrażnienia dróg oddechowych i oczu
 • reakcje alergiczne
 • zwiększone ryzyko nowotworów, zwłaszcza białaczek

Ponadto formaldehyd działa mutagennie i teratogennie, co oznacza, że może prowadzić do nieodwracalnych zmian w DNA oraz powodować wady rozwojowe u płodu.

Narażenie na formaldehyd to poważne zagrożenie zdrowotne. Konieczna jest eliminacja lub maksymalna redukcja kontaktu z tą substancją.

Alternatywy dla formaliny

W związku z ogromnym zagrożeniem jakie niesie ze sobą stosowanie formaliny poszukuje się bezpieczniejszych alternatyw. Obecnie najczęściej stosowanymi zamiennikami są:

 • alkohol etylowy
 • alkohol metylowy
 • płyn Bouina
 • płyn Hartmana
 • płyn Schaffera

Preparaty te wykazują zbliżoną skuteczność, jeśli chodzi o konserwację materiału biologicznego. Dodatkowo charakteryzują się zdecydowanie niższą toksycznością i mniejszym zagrożeniem dla osób mających z nimi styczność.

Jednak mimo toczących się poszukiwań, formalina wciąż pozostaje niezastąpiona w niektórych dziedzinach. Konieczne jest zatem opracowanie procedur gwarantujących maksimum bezpieczeństwa przy jej użyciu.

Co to jest formalina

Podsumowanie

Formalina, czyli roztwór wodny formaldehydu, jest popularnym i szeroko stosowanym środkiem dezynfekującym oraz konserwantem tkanek biologicznych. Ze względu na swoje silne właściwości bakteriobójcze i zdolność do utrwalania struktur komórkowych, znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach - od medycyny po przemysł.

Jednak mimo niezaprzeczalnej przydatności, należy pamiętać, że formaldehyd jest toksyczny i może powodować groźne schorzenia. Dlatego praca z formaliną wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP i stosowania sprzętu ochronnego, a także poszukiwania mniej szkodliwych alternatyw.

Podsumowując, co to jest formalina? To po pierwsze - skuteczny środek konserwujący o szerokim spektrum działania. Ale to również niebezpieczna substancja chemiczna, która przy niewłaściwym użyciu może zagrażać naszemu zdrowiu i życiu.

Dlatego, wykorzystując zalety formaliny, jednocześnie musimy mieć świadomość związanych z nią zagrożeń i podejmować wszelkie możliwe kroki, by maksymalnie ograniczyć ryzyko. Tylko wtedy z pełnym przekonaniem będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie co to formalina? - pożyteczny preparat laboratoryjny.

Najczęstsze pytania

Formalina to wodny roztwór formaldehydu (zwanego również metanalem), zawierający zwykle 37-40% formaldehydu oraz niewielkie ilości metanolu. Jest to przezroczysty płyn o ostrym zapachu i silnych właściwościach bakteriobójczych.

Formalina działa poprzez nieodwracalne łączenie się cząsteczek formaldehydu z białkami, co prowadzi do usieciowania i denaturacji makrocząsteczek biologicznych. Powoduje to zniszczenie struktur komórkowych drobnoustrojów oraz konserwację tkanek.

Ze względu na silne działanie bakteriobójcze formalina jest szeroko stosowana jako środek konserwujący w medycynie i naukach przyrodniczych. Służy m.in. do utrwalania zwłok, preparatów anatomicznych oraz dezynfekcji powierzchni i narzędzi.

Praca z formalina wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP - stosowania sprzętu ochronnego, pracy w dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz bezwzględnego unikania kontaktu formaliny ze skórą i drogami oddechowymi.

Obecnie coraz częściej formalinę zastępuje się mniej toksycznymi środkami konserwującymi, takimi jak alkohol etylowy, płyn Bouina, płyn Hartmana czy płyn Schaffera.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj Najwyższej Jakości Buty ze Skóry Licowej Dla Każdej Okazji
 2. Kolorowanka dzień dziecka: zabawa dla najmłodszych
 3. Warzywnik drewniany - co sadzić w marcu
 4. Miłość w sferze gwiazd: jak znaki zodiaku kształtują twoje relacje
 5. 3 metody na częstsze wygrywanie w kasynach online
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Judyta Kaczmarczyk
Judyta Kaczmarczyk

Jako psychoterapeutka prowadzę na blogu tematy związane z szeroko pojętymi relacjami międzyludzkimi - komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem szczęśliwych związków.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły